Офіційно

Умови конфіденційності

Компанія «Практик Консалтинг» (далі - Компанія) поважає право кожної людини на конфіденційність.

Для використання деяких служб, програм і продуктів «Компанії» (далі – Продукти «Компанії») може знадобитися проходження процедури реєстрації або надання персональної інформації «Компанії». Реєстрація може знадобитися для доступу до деяких функцій сайтів або участі в рекламних акціях. Умови про конфіденційність містять поясненн , як використовується така інформація. Уважно ознайомтеся з цими Умовами про конфіденційність і при необхідності поставте запитання.

Дані Умови про конфіденційність регулюють відносини між «Компанією» і будь-якою фізичною особою, індивідуальним підприємцем, юридичною особою (далі – Користувач) з обробки Персональної інформації, включаючи, крім іншого, збирання, використання, збереження і безпеку наданої Користувачем і/або зібраної у Користувача інформації. Дія цих Умов конфіденційності поширюється на всю інформацію, яку «Компанія» та/або його афілійовані або інші уповноважені особи, які діють від імені «Компанії», можуть отримати про Користувача під час використання ним будь-якого з Продуктів «Компанії».

Звертаємо Вашу увагу: використання Продуктів «Компанії» означає Вашу повну згоду з усіма положеннями цих Умов щодо конфіденційності та зазначених у них умов обробки Вашої Персональної інформації. Якщо Ви не згодні беззастережно прийняти всі положення цих Умов конфіденційності, Ви не маєте права використовувати Продукти «Компанії» і повинні видалити всі їх компоненти зі свого Бітрікс24.

 • 1. Персональна інформація, що збирається і обробляється «Бітрікс24» У рамках цих Умов про конфіденційність під персональною інформацією розуміється:
 • 1.1. Інформація (включаючи, але не обмежуючись, персональні дані), яку Користувач самостійно надає «Компанії» при здійсненні дій, спрямованих на реєстрацію Продуктів «Компанії» (у т. ч. активація) або в рамках їх використання (в т. ч. створення облікового запису, звернення в службу підтримки). Інформація надається шляхом заповнення Користувачем відповідних форм, при цьому обсяг надання інформації при заповненні необов'язкових полів зазначених форм визначається Користувачем самостійно.
 • 1.2. Інформація, що отримується автоматично при використанні Продуктів «Компанії» Користувачем, у т. ч. з cookies (при завантаженні матеріалів сайтів Компанії, автоматично перевіряються відомості про систему Користувача; при використанні інструментів спілкування Користувачем, можуть бути збережені матеріали та повідомлення, які він відправляв і отримував, при цьому «Компанія» залишає за собою право перевіряти зміст спілкування Користувача на своїх сайтах).
 • 1.3. Користувальницькі дані — будь-яка інформація завантажена (внесена) Користувачем в Продукти «Компанії». 1.4. Інша інформація про Користувача, яку отримує «Компанія» виключно в зазначених у розділі 2 цих Умов про конфіденційність цілях.
 • 2. Цілі збору та обробки персональної інформації Користувачів Збір, зберігання та обробка зазначеної у розділі 1 цих Умов про конфіденційність інформації здійснюється виключно у таких конкретних цілях:
 • 2.1. Для ідентифікації Користувача при використанні Продуктів «Компанії»;
 • 2.2. Для персоналізації обліку відвідувань (у тому числі з метою надання персоналізованих послуг Користувачеві) та реєстрації дій Користувача «Бітрікс24» використовує Cookies.
 • 2.3. Для здійснення взаємодії з Користувачем у рамках укладених з «Компанією» договорів або угод.
 • 2.4. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних (у т.ч. для з'ясування думки користувачів про різні продукти та послуги, що надаються «Компанією»).
 • 3. Умови обробки персональної інформації Користувача та її передачі третім особам
 • 3.1. Зберігання (у тому числі зміна та видалення) персональної інформації користувачів здійснюється відповідно до функціонального призначення конкретних Продуктів «Компанії», технічної документації до них, а також Ліцензійної угоди на їх використання.
 • 3.2. Розкриття персональної інформації третім особам здійснюється наступних випадках:
 • 3.2.1. Користувач завчасно висловив свою згоду на таке розкриття.
 • 3.2.2. Передача необхідна для виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем або поручителем за яким є Користувач, а також для укладення договору з ініціативи Користувача або договору, за яким Користувач буде вигодонабувачем або поручителем.
 • 3.2.3. Передача необхідна для захисту прав і законних інтересів «Компанії» або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує авторські права «Компанії» та/або відповідну Ліцензійну угоду.
 • 3.2.4. Передача необхідна для здійснення правосуддя, виконання судового акта, акта іншого органу або посадової особи, що підлягають виконанню відповідно до законодавства України про виконавче провадження або інших передбачених чинним законодавством України випадках.
 • 3.3. При обробці персональних даних користувачів «Компанія» керується Законом України №2297 «Про персональні дані».
 • 4. Обмеження відповідальності
 • 4.1. «Компанія» не ініціює розміщення Персональної інформації при використанні Продуктів «Компанії», не контролює її достовірність і актуальність, проте «Компанія» залишає за собою право вимагати підтвердження достовірності, переданої йому інформації Користувачем.
 • 4.2. При розміщенні (наданні Компанії) Персональної інформації третіх осіб Користувач гарантує, що отримав всі необхідні дозволи та згоди на зазначені дії, а також гарантує повну і беззастережну згоду цих осіб з усіма положеннями цих Умов про конфіденційність.
 • 4.3. Компанія не несе відповідальності за збір, зберігання та обробку Персональної інформації програмним забезпеченням сторонніх розробників, включених в Продукти «Компанії».
 • 4.4. Компанія не може зберегти конфіденційність Персональної інформації Користувача, публічний доступ до якої надано самим Користувачем в силу функціональних призначень відповідного Продукту «Компанії»; Користувач погоджується з тим, що при використанні таких Продуктів певна частина його Персональної інформації стає доступною для необмеженого кола осіб.
 • 5. Захист Персональної інформації
 • «Компанія» приймає необхідні правові, організаційні та технічні заходи або забезпечує їх прийняття для захисту Персональної інформації від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій стосовно Персональної інформації, у тому числі:
 • · Використовує RSA шифрування в Продуктах «Компанії».
 • · Надає при необхідності двоетапну перевірку для доступу до облікового запису.
 • · Здійснює захист авторизованих сесій.
 • · Постійно вдосконалює способи збору, зберігання і обробки даних.
 • 6. Заключні положення
 • Дані Умови про конфіденційність можуть бути змінені «Компанією» в односторонньому порядку шляхом розміщення їх в новій редакції в мережі Інтернет за адресою https://practic.bz/konfidencial/. У разі розбіжності Умов конфіденційності з положеннями Ліцензійної угоди з Користувачем, переважну силу має Ліцензійну угоду.
 • 7. Контактна інформація «Компанії»
 • Пошта: office@practic.bz
 • Телефон: +38 063 291 06 82
Robot