нашої компанії

Політика конфіденційності

Компанія «Практик Консалтинг» поважає право кожної людини на конфіденційність.

Для використання деяких служб, програм і продуктів «Практик Консалтинг» (далі – Продукти «Практик консалтинг”) може знадобитися проходження процедури реєстрації або надання персональної інформації «Практик консалтинг». Реєстрація може знадобитися для доступу до деяких функцій сайтів або участі в рекламних акціях. Умови про конфіденційність містять пояснення, як використовується така інформація. Уважно ознайомтеся з Умовами конфіденційності
і при необхідності задайте питання

Дані Умови про конфіденційність регулюють відносини між «Практик консалтинг» і будь-якою фізичною особою, індивідуальним підприємцем, юридичною особою (далі – Користувач) по обробці Персональної інформації, включаючи, крім іншого, збирання, використання, збереження
і безпеку наданої Користувачем і / або зібраної у Користувача інформації. Дія цих Умов конфіденційності поширюється на всю інформацію, яку
«Практик консалтинг» і / або його афілійовані або інші уповноважені особи, що діють від імені «Практик консалтинг», можуть отримати про користувача під час використання їм будь-якого з Продуктів «Практик консалтинг».

Звертаємо Вашу увагу: використання Продуктів «Практик консалтинг» означає Вашу повну згоду з усіма положеннями цих Умов конфіденційності та вказані терміни обробки Вашої Персональної інформації. Якщо Ви не згодні беззастережно прийняти всі положення цих Умов конфіденційності, Ви не маєте права використовувати Продукти «Практик консалтинг» і повинні видалити всі їх компоненти зі свого комп’ютера (ЕОМ).

 • 01. Персональна інформація, яку збирає і обробляє «Практик консалтинг». В рамках цих Умов конфіденційності під персональною інформацією розуміється.
 • 01.1. Інформація (включаючи, але не обмежуючись, персональні дані), яку Користувач самостійно надає «Практик консалтинг» при здійсненні дій, спрямованих на реєстрацію Продуктів «Практик консалтинг» (в т. ч. Активація) або в рамках їх використання (в т. ч. створення облікового запису звернення в службу підтримки). Інформація надається шляхом заповнення Користувачем відповідних форм, при цьому обсяг надання інформації при заповненні необов'язкових полів зазначених форм визначається користувачем самостійно.
 • 01.2. Інформація, що отримується автоматично при використанні Продуктів «Практик консалтинг» Користувачем, в т. ч. З cookies (при завантаженні матеріалів сайтів Практик Консалтинг, автоматично перевіряються відомості про систему користувача, при використанні інструментів спілкування Користувачем, можуть бути збережені матеріали і повідомлення, він відправляв і отримував, при цьому «Практик консалтинг» залишає за собою право перевіряти зміст спылкування Користувача на своїх сайтах.
 • 01.3. Призначені для користувача дані - будь-яка інформація завантажена (внесена) Користувачем в Продукти «Практик консалтинг». 1.4. Інша інформація про користувача, яку отримує «Практик консалтинг» виключно в зазначених у розділі 2 цих Умов про конфіденційність цілях.
 • 02. Цілі збору і обробки персональної інформації Користувачів. Збір, зберігання і обробка зазначеної в розділі 1 цих Умов конфіденційності інформації здійснюється в таких конкретних цілях.
 • 02.1. Для ідентифікації Користувача при використанні Продуктів «Практик консалтинг».
 • 02.2. Для персоналізації обліку відвідувань (в тому числі з метою надання персоналізованих послуг Користувачу) і реєстрації дій користувача «Практик консалтинг» використовує Cookies.
 • 02.3. Для здійснення взаємодії з користувачем в рамках укладених з «Практик консалтинг» договорів або угод.
 • 02.4. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних (в т.ч. для з'ясування думки користувачів про різні продукти та послуги, що надаються «Практик консалтинг").
 • 03. Умови обробки персональної інформації користувача і її передачі третім особам.
 • 03.1. Зберігання (в тому числі зміна і видалення) персональної інформації користувачів здійснюється відповідно до функціонального призначення конкретних Продуктів «Практик консалтинг», технічної документації до них, а також ліцензійну угоду на їх використання.
 • 03.2. Раскрытие персональной информации третьим лицам осуществляется следующих случаях:Розкриття персональної інформації третім особам здійснюється у наступних випадках.
 • 03.2.1. Користувач заздалегідь висловив свою згоду на таке розкриття.
 • 03.2.2. Передача необхідна для виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем або поручителем за яким є Користувач, а також для укладення договору з ініціативи користувача або договору, за яким Користувач буде вигодонабувачем або поручителем.
 • 03.2.2. Коли Користувач порушує авторські права «Практик консалтинг» і / або відповідну ліцензійну угоду.
 • 03.2.3. Коли Користувач порушує авторські права «Практик консалтинг» і / або відповідну ліцензійну угоду.
 • 03.2.4. Передача необхідна для підключення та / або реєстрації сторонніх програмних продуктів (див. Каталог сторонніх додатків «Маркетплейс») під назвою користувача або організації, інтереси якої представляє Користувач.
 • 03.2.5. Передача необхідна для здійснення правосуддя, виконання судового акта, акта іншого органу або посадової особи, що підлягають виконанню відповідно до законодавства України про виконавче провадження або інших передбачених чинним законодавством України випадках.3.3. При обробці персональних даних користувачів «Практик консалтинг» керується Законом України №2297 «Про персональні дані».
 • 04. Каталог сторонніх застосунків «Маркетплейс»
 • 04.1. Каталог «Маркетплейс» - це вебслужба, що дозволяє завантажувати, купувати, встановлювати і оцінювати продукти і сервіси сторонніх розробників, сумісних з Продуктами «Практик консалтинг».
 • 04.2. При підключенні продуктів і сервісів з Каталогу «Маркетплейс», регулювання питання про конфіденційність Персональної інформації, переданої Користувачем розробникам сторонніх продуктів і сервісів, цілком і повністю лежить на зазначеному сторонньому розробнику і підпадає під умови відповідних документів про конфіденційність персональної інформації.
 • 04.3. Встановлюючи і використовуючи в тій чи іншій формі сторонні продукти або послуги, які використовуються для обробки даних, внесених в Продукти «Практик консалтинг», Користувач надає «Практик консалтинг» дозвіл на забезпечення доступу для цих сторонніх продуктів і сервісів до даних користувача. «Практик консалтинг» не несе ніякої відповідальності за розкриття, модифікацію або видалення даних користувача в результаті такого доступу.
 • 05. Обмеження відповідальності.
 • 05.1. «Практик консалтинг» не ініціює розміщення Персональної інформації при використанні Продуктів «Практик консалтинг», не контролює її достовірність і актуальність, проте «Практик консалтинг» залишає за собою право вимагати підтвердження достовірності, переданої йому інформації Користувачем.
 • 05.2. При розміщенні (надання Практик консалтинг) Персональної інформації третіх осіб Користувач гарантує, що отримав всі необхідні дозволи та згоди на зазначені дії, а також гарантує повну і беззастережну згоду цих осіб з усіма положеннями цих Умов про конфіденційність.
 • 05.3. Практик консалтинг не несе відповідальності за збір, зберігання і обробку Персональної інформації програмним забезпеченням сторонніх розробників, включених в Продукти «Практик консалтинг».
 • 05.4. Практик консалтинг не може зберегти конфіденційність персональної інформації, публічний доступ до якої надано самим Користувачем в силу функціональних призначень відповідного Продукту «Практик консалтинг»; Користувач погоджується з тим, що при використанні таких Продуктів певна частина його Персональної інформації стає доступною для необмеженого кола осіб.
 • 06. Захист Персональної інформації.
 • «Практик консалтинг» приймає необхідні правові, організаційні та технічні заходи або забезпечує їх прийняття для захисту Персональної інформації від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій у відношенні.
 • Персональної інформації, в тому числі.
  • Виористовує RSA шифрування в продуктах «Практик консалтинг».
  • Надає при необхідності двоетапну аутентифікацію для доступу до облікового запису.
  • Здійснює захист авторизованих сесій.
  • Постійно удосконалює способи збору, зберігання і обробки даних.
 • 07. Заключні положення.
 • Дані Умови про конфіденційність можуть бути змінені «Практик Консалтинг» в односторонньому порядку шляхом розміщення їх в новій редакції в мережі Інтернет за адресою https://practic.bz/privacy. У разі розбіжності Умови конфіденційності з умовами ліцензійної угоди з користувачем, переважну силу має ліцензійну угоду.

 • 08. Контактнаа інформація «Практик консалтинг»

  Компанія «Практик консалтинг»

  14000, г.. Чернігів

  office@practic.bz

Robot