Офіційно

Ліцензійна угода на використання ПО “Готове галузеве рішення CRM для HR”

Шановний користувач!

Перед початком встановлення, копіювання або іншого використання ПО уважно ознайомтеся з умовами цієї Угоди, що є стандартною формою договору приєднання та укладається в письмовій або іншій формі, передбаченій чинним законодавством України. Якщо Ви не згодні з умовами цієї Угоди, Ви не можете використовувати ПО. Встановлення, запуск чи інший початок використання ПО означає прийняття Вами пропозиції укласти Угоду, Вашу повну згоду з усіма умовами цієї Угоди та її належне укладення в порядку, передбаченому в частині 2 статті 642 Цивільного Кодексу України. Ця Угода є юридично обов’язковою, якщо Ви не згодні прийняти на себе її умови, Ви не маєте права встановлювати ПО і повинні видалити всі його компоненти зі свого Бітрікс24.

Ліцензійна угода (далі – Угода) укладається між Практик Консалтинг (далі — Ліцензіар) і користувачем (будь-якою фізичною особою, фізичною особою-підприємцем, юридичною особою (далі – Користувач) комп’ютерної програми “Готове галузеве рішення CRM для HR” (далі – ПО).

Наступні терміни вживаються у цій Угоди у наступних значеннях:

‐ ПО – комп’ютерна програма “Готове галузеве рішення CRM для HR” (як в цілому, так і її компоненти), виключні майнові права на яку на території, визначеній у п. 1.4 Угоди, належать Ліцензіару;

‐ Демо-версія ПО – версія ПО “Готове галузеве рішення CRM для HR”, в якій встановлено обмеження за строком її використання і яка призначена виключно для самостійного ознайомлення Користувачем з функціональними можливостями ПО на умовах цієї Угоди і не призначена для продажу або іншого відчуження третім особам.

 • 1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
 • 1.1. В порядку та на умовах, передбачених цією Угодою, Ліцензіар надає Користувачеві право використання ПО (просту невиключну ліцензію), яке реалізується шляхом встановлення (інсталяції) і запуску Користувачем ПО відповідно до його технічної документації та умов цієї Угоди.
 • 1.2. Всі положення цієї Угоди поширюються як на ПО в цілому, так і на його окремі компоненти. ПО ліцензується як єдина комп’ютерна програма, його компоненти не можуть бути розділені і використовуватися на різних комп'ютерах.
 • 1.3. Ця Угода укладається до або безпосередньо в момент початку використання ПО і діє протягом усього строку дії авторського права Ліцензіара на ПО, за умови належного виконання Користувачем умов цієї Угоди.
 • 1.4. Ліцензіар надає Користувачеві право використання ПО на території України на умовах і в порядку, передбачених чинним законодавством України і цією Угодою.
 • 2. АВТОРСЬКІ ПРАВА
 • 2.1. ПО є об'єктом авторських прав як комп’ютерна програма, які регулюються і захищені законодавством України і нормами міжнародного права.
 • 2.2. ПО містить комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію, що належить Ліцензіару. Будь-яке використання ПО в порушення умов цієї Угоди розглядається як порушення прав Ліцензіара і є достатньою підставою для позбавлення Користувача наданих за цією Угодою прав.
 • 2.3. Ліцензіар гарантує, що володіє всіма правами використання ПО, включаючи документацію до нього, необхідними для надання Користувачеві прав на використання ПО за цією Угодою.
 • 2.4. У разі порушення авторських прав передбачається відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
 • 3. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ МОДУЛЯ І ОБМЕЖЕННЯ
 • 3.1. Ця Угода надає право встановлення (інсталяції), запуску і використання законно придбаної однієї копії ПО в рамках його функціональних можливостей на одному Бітрікс24.
 • 3.2. Користувач має право, повідомивши Ліцензіара, одноразово поступитися (передати) свої права і обов'язки за цією Угодою іншому користувачеві в повному обсязі, крім передбаченого в цьому пункті Угоди права наступного відступлення (передачі) прав за цією Угодою іншим користувачам, що обмежує можливість повторної передачі прав за цією Угодою. Зазначена поступка (передача) прав і обов'язків здійснюється за умови повної і беззастережної згоди нового користувача з усіма положеннями та умовами даної Угоди. Передаючи права на використання ПО, Користувач зобов'язується повністю знищити всі копії ПО, встановлені на Бітрікс24 Користувача, включаючи резервні копії. Користувач зобов'язаний надати повні дані нового користувача для перереєстрації на нього прав використання ПО відповідно до цієї Угоди. Поступка (передача) прав за цією Угодою не може бути здійснена (i) опосередковано або через будь-яку третю особу, а також (ii) в разі використання Користувачем Демо-версії ПО (для Демо-версії встановлюється повна заборона відчуження первісним Користувачем).
 • 3.3. Користувач має право змінювати, додавати або видаляти будь-які файли придбаного ПО тільки у випадках, передбачених законодавством України.
 • 3.4. Забороняється видаляти будь-яку інформацію про авторські права.
 • 3.5. Забороняється будь-яке використання ПО, що суперечить чинному законодавству України.
 • 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 • 4.1. За порушення умов цієї Угоди настає відповідальність, передбачена законодавством України.
 • 4.2. Ліцензіар не несе відповідальності перед Користувачем за будь-які збитки, будь-яку втрату прибутку, інформації або заощаджень, пов'язаних з використанням або з неможливістю використання ПО, навіть в разі попереднього повідомлення з боку Користувача про можливість такого збитку, або за будь-яким позовом третьої особи.
 • 5. ОБМЕЖЕННЯ
 • 5.1. Ліцензіар надає Користувачеві право отримання Технічної підтримки у вигляді консультування Користувача з питань, пов'язаних з функціональністю Модуля, особливостями встановлення і експлуатації ПО на стандартних конфігураціях підтримуваних (популярних) операційних, поштових та інших систем на умовах і протягом усього строку дії цієї Угоди, а також відповідно до чинного законодавства України без виплати додаткової винагороди.
 • 5.2. Всі оновлення ПО є його невід'ємною частиною і використовуються виключно разом з ПО як єдина комп’ютерна програма в порядку, передбаченому в цій Угоді, якщо інші умови використання таких оновлень не будуть передбачені в окремому ліцензійному договорі.
 • 5.3. Якщо при використанні ПО будуть виявлені помилки, Ліцензіар зобов'язується виправити їх в максимально короткі строки і випустити нову, виправлену версію ПО. Сторони погоджуються, що точне визначення строку усунення помилки не може бути встановлено, так як ПО тісно взаємодіє з іншими комп’ютерними програмами сторонніх розробників, операційною системою і апаратними ресурсами комп'ютера Користувача, і працездатність і час усунення проблем в повній мірі не залежать тільки від Ліцензіара.
 • 5.4. У разі недотримання будь-якого з пунктів розділу 3 цієї Угоди, Користувач автоматично втрачає право на отримання оновлень (нових версій) ПО.
 • 6. ДІЯ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ УГОДИ
 • 6.1. Ця Угода укладена і тлумачиться відповідно до законодавства України.
 • 6.2. У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди щодо використання ПО Ліцензіар має право в односторонньому порядку розірвати цю Угоду, повідомивши про це Користувача.
 • 6.3. При розірванні цієї Угоди Користувач зобов'язаний припинити використання ПО повністю і знищити всі копії ПО, встановлені на Бітрікс24 Користувача, включаючи резервні копії і всі компоненти ПО.
 • 6.4. Користувач має право розірвати цю Угоду в будь-який час, повністю видаливши ПО.
 • 6.5. У разі якщо компетентний суд визнає будь-які положення цієї Угоди недійсними, Угода продовжує діяти в іншій частині.
 • 6.6. Ця Угода також поширюється на всі оновлення (нові версії) ПО, що надаються Користувачеві протягом строку його дії, якщо тільки при оновленні ПО Користувачеві не буде запропоновано ознайомитися і прийняти окремий ліцензійний договір або доповнення до цієї Угоди.
 • 7. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ЛІЦЕНЗІАРА
 • Назва: Практик Консалтинг
 • Поштова адреса: office@practic.bz
 • Телефон, факс: +38 063 291 06 82
 • Служба технічної підтримки: +38 063 291 06 82
 • Адреса сайту: https://practic.bz/
Robot